नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय मनाङ
मनाङ

घर जग्गाको न्युनतम मुल्याङ्कन पुुस्तिका २०७६।७७ / घर जग्गाको न्युनतम मुल्याङ्कन पुुस्तिका २०७६।७७

घर जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन पुस्तिका २०७६।७७


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)