नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय मनाङ
मनाङ

घर जग्गाको न्युनतम मुल्याङ्कन पुुस्तिका २०७४।७५ / घर जग्गाको न्यूनतम मुल्याङ्कन पुस्तिका २०७४।७५

घर जग्गाको न्यूनतम मुल्याङ्कन पुस्तिका २०७४।७५ मनाङ्


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)